miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 415, 414, 413
Tel. 58 761 20 51 w godzinach:  7:30  -15:30
Sekretariat w godz.: 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty – opis sytuacyjny
sposób załatwienia sprawy – wizja w terenie
– zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty brak
czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie KPA).
inne informacje Utrzymanie rzek i potoków – zgłoszenia interwencyjne mieszkańców dotyczące zanieczyszczenia rzek i potoków oraz uszkodzenia koryt rzek.
tryb odwoławczy brak
podstawa prawna Prawo wodne – Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U.2015.469 (tekst jednolity)