miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Bieżące warunki ruchu i awarie sygnalizacji
Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, p.306
Tel. 58 762 26 00 – dni robocze od pon. do pt. w godz. 6:00 – 18:00
        604 183 184 – tel. alarmowy poza ww. godzinamie-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
sekretariat w godzinach:  7:30 – 16:00 
wymagane dokumenty – opis sytuacyjny
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – do 30 dni (zgodnie z KPA)
inne informacje Nadzór nad utrzymaniem sygnalizacji świetlnej. Przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia dotyczące napraw i remontów istniejącej sygnalizacji.

W sprawach pilnych dotyczących awarii sygnalizacji świetlnej zgłoszenia poza godzinami pracy ZDiZ można kierować pod numer 58 762 26 00.

tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>