Tańsza energia dla samorządów z Grupy NORDA

Słupy energetyczne // fot. pixabay

W grupie siła! Idealnym potwierdzeniem tego hasła jest wspólny przetarg na energię energetyczną dla Grupy Zakupowej NORDA. Dzięki niemu kilkadziesiąt pomorskich samorządów oraz ich jednostek i spółek, może zyskać łącznie wielomilionowe oszczędności. Oznacza to, że w 2021 roku stawki za energię elektryczną na oświetlenie dróg czy użytkowanie lokali będą niższe!

Zamawiający, czyli 42 samorządy, instytucje naukowe czy spółki komunalne, wchodzące w skład Grupy Zakupowej NORDA, przeznaczyli na sfinansowanie zamówienia polegającego na dostawie energii elektrycznej 37 447 485,17 zł brutto. Przetarg na energię elektryczną do 4 007 punktów poboru (PPE) został podzielony na 2 części. Pierwsza część dotyczyła stawek na energię elektryczną do lokali i obiektów o łącznym wolumenie 74 012,25 MWh. Z kolei część druga przetargu dotyczyła wolumenu 14 190,07 MWh, który zostanie wykorzystany do oświetlenia drogowego i sygnalizacji. Oto kwoty, jakie przeznaczono na realizację obu części zamówienia:

Część 1 –  31 862 273,62  zł brutto

Część 2 –  5 585 211,55  zł brutto

W postępowaniu wpłynęły oferty od 4 firm:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Część Cena

brutto oferty [zł]

Cena jednostkowa brutto [zł/MWh]
(uśredniona)
1 PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6  ,
35-959 Rzeszów
1 28 129 835,86 380,07
2 4 869 606,32 343,17
2 Orange Energia sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
1 26 855 344,91 362,85
3 Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
1 26 791 694,38 361,99
2 4 756 227,66 335,18
4 TAURON Sprzedaż
sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
1 26 491 204,64 357,93
2 4 782 337,39 337,02

W tym postępowaniu jedynym kryterium oceny stanowi cena. Po wstępnej analizie widać, że najkorzystniejszą ofertę na część pierwszą zamówienia przedstawiła firma TAURON Sprzedaż sp. z o.o.  Z kolei najkorzystniejsza stawka dot. części drugiej pochodzi z firmy Energa Obrót S.A.

– Przeprowadzenie grupowych przetargów na energię elektryczną staje się coraz bardziej popularne. Gminy, powiaty czy spółki komunalnymi chętnie przystępują do tego typu inicjatyw. Wspólnie możemy wynegocjować niższe stawki, a w efekcie zyskać spore oszczędności. To szczególnie ważne w obecnym czasie pandemii, w którym samorządy muszą ponosić dodatkowe koszty działań antycovidowych – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju – Nie wybraliśmy jeszcze wykonawców, z którymi podpiszemy umowy. Jednak patrząc na złożone oferty, możemy oszacować, że Gdynia i pozostali Zamawiający skupieni w Grupie Zakupowej NORDA, zyskają łącznie ponad 6 milionów złotych oszczędności!dodaje wiceprezydent Łucyk.

Wspólne przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej na 2021 rok było możliwe dzięki porozumieniu pomiędzy gminami i powiatami działającymi w Partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów- NORDA oraz innymi gminami i powiatami, a także jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi tych gmin i powiatów, Uniwersytetem Morskim, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

Beneficjentami wynegocjowanych stawek na energię elektryczną będą:

Gmina Miasta Gdynia, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowy Urząd Pracy, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Miejski im. W. Gombrowicza, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Gdyńskie Centrum Kultury.

Upoważnienie do zamówienia energii złożyły następujące samorządy, spółki oraz inne podmioty:

z terenu Gdyni: AMW in. Bohaterów Westerplatte, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PKT Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Morski;

Gminy: Cewice, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Jastarnia, Karsin, Kępice, Kosakowo, Kobylnica, Krokowa, Liniewo, Luzino, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Puck, Sławno, Słupsk,  Tczew, Wejherowo, Ustka, Wicko, Władysławowo;

Gminy Miejskie/Miasta: Hel, Lębork, Łeba, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo;

Powiaty: lęborski, słupski, tczewski;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., Gminny TBS w Jezierzycach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, Zakład Usług Wodnych w Słupsku Sp. z o.o., Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu