Trwa rozbudowa ulicy adm. J. Unruga w Gdyni

kolaż zdjęć z robót drogowych, widoczne elementy infrastruktury drogowej, trwające prace

Trwają roboty budowlane przy rozbudowie ulicy adm. J. Unruga. Prace rozpoczęły się w grudniu 2023 r. Inwestycja to jedno z największych zadań realizowanych w północnej części Gdyni.

 

– Aktualnie trwają roboty rozbiórkowe i wymiany gruntu w rejonie skrzyżowania ul. Unruga i ul. Kwiatkowskiego. Realizowane są podbudowy pod chodnik i ścieżkę rowerową, a także prowadzone roboty brukarskie – oporniki, obrzeża, nawierzchnia chodnika na odcinku wzdłuż stacji benzynowych, w ciągu rozbudowywanego odcinka drogi. – mówi Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdyni – Ponadto realizowane są prace związane z budową wodociągu – przy południowej jezdni ul. Unruga. W przestrzeni projektowanego ronda montowane są ramy i pokrywy studni teletechnicznych. Na odcinku przy skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Unruga prowadzony są w zakresie przełożenia sieci gazowej, a w rejonie samego skrzyżowania trwa budowa kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej. – podsumowuje Trzeciak.

Ponadto w ostatnich dniach wykonane zostały: podbudowa pod zatokę autobusową na zjeździe z estakady Kwiatkowskiego na ul. Unruga, roboty związane z kanalizacją deszczową – studnie i wpusty oraz z kanalizacją sieci teletechnicznych w rejonie pasa dzielącego początkowe odcinki jezdni północnej i południowej ul. Unruga.

W najbliższym czasie wykonywane będą roboty:

– zakończenie wymian gruntów w rejonie projektowanego ronda Unruga – Bosmańska;
– wykonanie podbudów nawierzchni jezdni na całości jezdni projektowanego ronda oraz na jego wschodnim wlocie;
– roboty brukarskie – wykonanie nawierzchni pierścienia ronda z kostki kamiennej, ustawienie krawężników na wyspie ronda i wschodnim wlocie ronda oraz uciąglenie chodników przy projektowanym rondzie;
– zakończenie wykonywania wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Unruga i Kwiatkowskiego;
– rozpoczęcie wykonywania kanalizacji deszczowej – odcinek od ul. Kwiatkowskiego do km 0+050 w południowej jezdni ul. Unruga oraz na skrzyżowaniu ul. Unruga i Kwiatkowskiego w rejonie zatoki autobusowej;
– rozpoczęcie wykonywania kanału technologicznego w wyspie dzielącej ul. Unruga przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego.

Planowane zmiany organizacji ruchu obejmą w ciągu najbliższych dni:

– wprowadzenie jednokierunkowej ul. Frezerów w stronę od ul. Unruga, na odcinku do sklepu „Biedronka”,
– wprowadzenie zakazu zjazdu z jezdni ronda pod ul. Kwiatkowskiego w kierunku Oksywia/północnym (dopuszczalne tylko dla autobusów, oznakowane dodatkowo znakiem STOP) – objazd dla pozostałych pojazdów odbywał się będzie ul. Podgórską.

Natomiast w drugiej połowie czerwca wprowadzone zostanie otwarcie dla ruchu wschodniego wlotu projektowanego ronda (ul. Unruga/Śmidowicza), zamknięcie dla ruchu ul. Bosmańskiej. Wprowadzenie objazdu ul. Nasypową – sytuacja analogiczna do obecnej, ale zamknięta zostanie ul. Bosmańska, zamiast ul. Śmidowicza. W pierwszej połowie lipca planowane jest otwarcie dla ruchu południowej jezdni ul. Unruga na odc. od ul. Kwiatkowskiego do ul. Flisaków, zamknięcie dla ruchu północnej jezdni ul. Unruga na tym samym odcinku. O zmianach w organizacji ruchu będziemy informować mieszkańców na bieżąco w osobnych komunikatach.

Przypomnijmy, że inwestycją objęty jest odcinek ulicy Unruga od skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską. Ulica będzie miała po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku o nawierzchni bitumicznej, miejscami jezdnia poszerzona zostanie do trzech pasów ruchu (rejony skrzyżowań – pasy do skrętu w lewo/ prawo). Skrajny prawy pas w każdym kierunku, na wyznaczonych odcinkach przeznaczony będzie do poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej.

Zamówienie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, za jego realizację odpowiada firma Strabag Polska. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 30 906 019,51 pln.

logo Polski Ład
Polski ład

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: