Ul. 10 Lutego – remont nawierzchni

widok na skrzyżowanie, miasto, ruch uliczny i budynki

W następnym tygodniu rozpocznie się remont odcinka nawierzchni ul. 10 Lutego. Prace obejmą nawierzchnię z kostki, w kolejnym etapie nawierzchnię bitumiczną.

W poniedziałek 3 czerwca rozpoczną się prace na ul. 10 Lutego polegające na ułożeniu kostki brukowej na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława IV (kier. Dworzec Główny). Kolejnym etapem będzie wymiana nawierzchni bitumicznej na wspomnianym fragmencie. Prace bitumiczne zostaną wykonane również w rejonie skrzyżowań.

– Remont nawierzchni ul. 10 Lutego to jeden z priorytetów Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Po remoncie nawierzchni placu Konstytucji i nawierzchni ul. Dworcowej, to kolejny etap zmian w Śródmieściu Gdyni polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zmiany w organizacji ruchu

3 czerwca rozpoczną się prace polegające na ułożeniu kostki brukowej na remontowanym fragmencie ul. 10 Lutego. Te prace będą prowadzone przez około 3 tygodnie. W ich trakcie, na remontowanym odcinku dostępny będzie jeden pas ruchu w kier. Dworca Głównego.

Następny etap zakłada remont nawierzchni bitumicznej. Na czas tych robót, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy informować w osobnych komunikatach.

Całość prac powinna zakończyć się na początku lipca. Harmonogram prac może ulec zmianie, roboty są uzależnione od warunków pogodowych.

Z uwagi na stan nawierzchni, roboty drogowe są konieczne do wykonania. Celowo planowane są one przed największym sezonem turystycznym oraz trakcie kończącego się roku szkolnego, gdy ruch jest mniejszy.

Prace na ul. 10 Lutego będą realizowane w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków, gdyż wspomniana ulica znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni, wpisanego do rejestru zabytków.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: