Ul. Wielkopolska/Ul. Chwaszczyńska – układanie warstw bitumicznych

W związku z planowanym od dnia 20.09.2023 r. rozpoczęciem układania bitumicznych warstw ścieralnych w ciągu ul. Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej, konieczne będą krótkotrwałe zwężenia jezdni w celu przeprowadzenia robót drogowych.

Harmonogram jednodniowych zmian w organizacji ruchu:

  • 20.09 – prace prowadzone na dwóch lewych pasach jezdni na odcinkach od ul. Górniczej do ul. Gryfa Pomorskiego oraz od ul. Gryfa Pomorskiego do zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Źródło Marii.

(z ul. Górniczej, Myśliwskiej i Źródło Marii możliwy będzie jedynie skręt w stronę Centrum, brak możliwości skrętu w lewo z ul. Chwaszczyńskiej w ul. Górniczą i ul. Myśliwską, brak możliwości skrętu w lewo z ul. Wielkopolskiej w ul. Źródło Marii, wyjazd z ul. Małe Karwiny będzie możliwy jedynie w stronę Obwodnicy)

  • 21.09 – prace prowadzone na prawym pasie jezdni na odcinkach od ul. Górniczej do ul. Gryfa Pomorskiego oraz od ul. Gryfa Pomorskiego do zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Źródło Marii wraz z zamknięciem ul. Górniczej i prowadzeniem na niej prac.

(zamknięte zostaną wyloty ulic: Górniczej, Myśliwskiej i Źródło Marii, dojazd do osiedla Fikakowo możliwy będzie przez ul. Gryfa Pomorskiego, dojazd do ul. Źródło Marii możliwy będzie przez ul. Starodworcową i ul. Radosną)

  • 22.09 – prace prowadzone na dwóch lewych pasach jezdni od zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Źródło Marii do wiaduktów z wyłączeniem  skrzyżowania z ul. Starodworcową, objazd dla komunikacji miejskiej ZKM poprowadzony przez ul. Nałkowskiej.

(z ul. Nowodworcowej możliwy będzie jedynie skręt w stronę Centrum, brak możliwości skrętu w lewo z ul. Wielkopolskiej w ul. Nowodworcową)

  • 23.09 – prace prowadzone w obrębie skrzyżowania z ul. Gryfa Pomorskiego na środkowym i prawym pasie jezdni oraz od ul. Źródło Marii do ul. Nowodworcowej na prawym pasie jezdni.

(zamknięte zostaną wyloty ulic: Gryfa Pomorskiego i Starodworcowej, dojazd do ul. Gryfa pomorskiego możliwy będzie przez ul. Górniczą, dojazd do ul. Starodworcowej możliwy będzie od ul. Nowodworcowej, Radosnej i Źródło Marii)

  • 24.09 – prace prowadzone na lewym pasie jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Gryfa Pomorskiego wraz z jezdnią ul. Gryfa Pomorskiego, na lewym pasie jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Starodworcową wraz z jezdnią ul. Starodworcowej, na prawym pasie w obrębie skrzyżowania z ul. Nowodworcową wraz z jezdnią ul. Nowodworcowej oraz na prawym pasie od zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Nowodworcową do końca zakresu prac.

(całkowicie zamknięta zostanie ul. Gryfa Pomorskiego, dojazd do osiedla Fikakowo możliwy będzie przez ul. Górniczą, będzie brak możliwości skrętu w lewo w ul. Brzechwy oraz zawracania na skrzyżowaniu Chwaszczyńska-Gryfa Pomorskiego-Brzechwy, całkowicie zamknięte zostaną ulice: Starodworcowa i Nowodworcowa, dojazd do tej części osiedla możliwy będzie przez ul. Źródło Marii i ul. Radosną, będzie brak możliwości skrętu w lewo w ul. Nałkowskiej oraz zawracania na skrzyżowaniu Wielkopolska-Starodworcowa-Nałkowskiej)

  • 25.09 – prace prowadzone na prawym i środkowym pasie jezdni ul. Wielkopolskiej od ul. Parkowej do ul. Strzelców z wyłączeniem ul. Strzelców oraz na prawym pasie jezdni od ul. Strzelców do ul. Korzennej.

(zamknięty zostanie wlot ul. Racławickiej, dojazd do ul. Racławickiej możliwy będzie przez ul. Strzelców)

  • 26.09 – prace prowadzone na lewym pasie jezdni ul. Wielkopolskiej od ul. Parkowej do ul. Korzennej z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Strzelców.

(brak możliwości skrętu w lewo z ul. Wielkopolskiej w ul. Parkową, wyjazd z ul. Racławickiej będzie możliwy jedynie w stronę Obwodnicy,  z ul. Górniczej, Myśliwskiej i Źródło Marii możliwy będzie jedynie skręt w stronę Centrum, będzie brak możliwości skrętu w lewo w ul. Nowodworcową oraz zawracania na skrzyżowaniu Wielkopolska-Nowodworcowa-Korzenna)

  • 27.09 – prace prowadzone na prawym pasie na szerokości 5m od początku zakresu prac do zatoki autobusowej przy ul. Zapolskiej.

(zamknięty zostanie wlot ul. Małe Karwiny i ul. Zapolskiej, dojazd do ul. Zapolskiej możliwy będzie przez ul. Nałkowskiej i Brzechwy)

  • 28.09 – prace prowadzone na lewej stronie jezdni wraz z zakresem skrzyżowania z ul. Małe Kawiny oraz na jezdni ul. Zapolskiej.

(całkowicie zamknięta zostanie ul. Zapolskiej, dojazd do ul. Zapolskiej możliwy będzie przez ul. Nałkowskiej i Brzechwy, brak możliwości skrętu w lewo z ul. Wielkopolskiej w ul. Źródło Marii oraz zawracania na skrzyżowaniu Wielkopolska-Chwaszczyńska-Źródło Marii-Małe Karwiny)

Prosimy kierowców o ostrożność oraz o dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu. W związku z pracami wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: