Ulica Kasprowicza po przebudowie infrastruktury podziemnej

budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kasprowicza

Kameralna ulica Kamiennej Góry będzie cieszyć mieszkańców dzięki nowej infrastrukturze. W ramach inwestycji zostało wykonane nie tylko odwodnienie, ale również dodatkowe umocnienie w postaci muru oporowego w obrębie skarpy.

– Celem inwestycji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie ich domów przed niekontrolowanym spływem wód opadowych i roztopowych z górnego odcinka ulicy. Zwiększenie ochrony przed zalaniami wodami odpadowymi ma ogromne znaczenie dla domostw z tego rejonu, jak i terenów położonych poniżej – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach inwestycji wykonawca prac wykonał nawierzchnię dolnej części ulicy Kasprowicza – od nr 9 do 15 – oraz nawierzchnię górnego odcinka. Chodniki i wjazdy na posesje zostały odbudowane z kostki betonowej, z tego samego materiału powstał również plac nawrotowy. Bardzo istotnym elementem przebudowy jest mur oporowy, który zabezpieczy skarpę od strony północno-wschodniej.

– Poza budową kanalizacji deszczowej prowadzona była również budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Tę część sfinansował i nadzorował PEWiK. W ramach dobrej współpracy pomiędzy naszymi jednostkami podpisaliśmy porozumienie na przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego i wyłoniliśmy jednego wykonawcę prac – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Gdyński samorząd w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” realizuje szereg podobnych inwestycji. Celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami.

– W ramach projektu udało nam się zrealizować już między innymi odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych, przebudowę uszczelnionego boiska szkolnego przy ulicy Nagietkowej czy budowę kanalizacji deszczowej takich ulic jak Jowisza i Marsa w Gdyni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Ze szczegółami można się zapoznać pod adresem: www.gdynia.pl/ue/o-gdyni/projekty-europejskie,8068/projekty-europejskie,532805.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza jest współfinansowana ze środków unijnych, w ramach projektu o nazwie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: