Ulica Kasprowicza przejdzie metamorfozę

Mapa pokazująca ul. Kasprowicza i dolna częśc ul. Kasprowicza // źródło google map

Kameralna ulica Kamiennej Góry jeszcze w tym roku ma szansę zyskać nowoczesną kanalizację deszczową. Dzięki tej inwestycji zostanie wykonane nie tylko odwodnienie. Skarpy zyskają dodatkowe umocnienie w postaci muru oporowego, a odpowiednio zaprojektowany plac nawrotowy umożliwi mieszkańcom łatwiejsze manewry. Zarząd Dróg i Zieleni właśnie ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty można składać do 8 czerwca br.

Kamienna Góra to niezwykle popularne miejsce spotkań i spacerów. Turyści i mieszkańcy chętnie korzystają ze modernizowanej infrastruktury wypoczynkowej i kulturalnej parku. Teraz miasto rozpoczyna kolejną inwestycję, której celem jest poprawa bezpieczeństwa terenów niżej położnych przed niekontrolowanym spływem wód opadowych z „górnego” odcinka ulicy. Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców zamieszkujących ten rejon.

– Ulica Kasprowicza będzie kolejnym rejonem, gdzie wybudujemy kanalizację deszczową. Prawidłowe odwodnienie jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlokalizowanych tu domów. Mieszkańcy górnego odcinka zyskają też wygodny plac nawrotowy, który z uwagi na skarpowe położone będzie umocniony murem. Poprawimy też standard schodów łączących oba odcinki ulicy. Mamy już w pełni przygotowaną dokumentację projektową, a teraz czekamy na oferty firm budowlanych, które podejmą się tej realizacji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wyłoniony wykonawca będzie miał też za zadanie odbudować nawierzchnię części „dolnej” ulicy Kasprowicza od nr 9 do 15 oraz nawierzchnię części „górnej”. Jezdnie zostaną wyremontowane w istniejącej technologii. Z kolei chodniki i wjazdy na posesje będę odbudowane z kostki betonowej. Plac nawrotowy zostanie wykonany z kostki betonowej. Bardzo istotnym elementem przebudowy będzie mur oporowy, który zabezpieczy skarpę od strony północno-wschodniej. Dodatkowo mur będzie miał balustradę zabezpieczającą ruch pieszy w tym rejonie. Projekt inwestycji zakłada dowiązanie schodów terenowych z projektowanym placem nawrotowym. W czasie przebudowy schodów ruch pieszy będzie wstrzymany i zostanie poprowadzony od strony ul. Mickiewicza lub Sienkiewicza.

– Równocześnie z budową kanalizacji deszczowej będzie prowadzona budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Tę część będzie finansował i nadzorował PEWiK. W ramach dobrej współpracy pomiędzy naszymi jednostkami podpisaliśmy porozumienie na przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego. Wyłonimy jednego wykonawcę dla całego zakresu inwestycji, który przeprowadzi ją kompleksowo w jednym terminie – tłumaczy  Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza finansowana jest z udziałem wsparcia unijnego, w ramach projektu o nazwie Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część III. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Fundusze Europejskie

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: