Umowa na serwis i nowe parkomaty

Kolaż zdjęć: logo formy Flowbird, parkomat, podpisanie umowy // fot. ZDiZ

Decyzją Rady Miasta przesunięto termin wprowadzenia nowych stref płatnego parkowania na lipiec przyszłego roku. Jednak Zarząd Dróg i Zieleni kontynuuje przygotowania do uruchomienia tej ważnej inwestycji. Realizowane są kolejne przetargi i umowy, które pozwolą miastu rzetelnie wdrożyć logistykę rozwoju Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni.

– Umowa opiewająca na kwotę ponad 7 mln złotych, zawarta z firmą Flowbird SAS, to jeden z kamieni milowych tej inwestycji. Zgodnie z jej ustaleniami, jeszcze w grudniu tego roku zostanie dostarczonych i zamontowanych 120 nowych parkomatów solarnych z płatnościami BLIK. Będzie to bardzo istotna funkcjonalność, bo coraz więcej kierowców i zagranicznych turystów chętniej uiszcza opłaty parkingowe przez urządzenia mobilne. Wykonawca zapewni też opcję płatności BLIK w 197 parkomatach działających w Śródmieściu – tłumaczy Wojciech Folejewski, dyrektor gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni – Równie ważnym elementem kontraktu będzie dostarczenie nowych mechanizmów przepływu i prezentacji danych, które zapewnią nam m.in. sprawną obsługę systemu pobierania opłat  – dodaje dyrektor Folejewski.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, z firmy Flowbird SAS. Po jej dokładnej analizie zdecydowano się na zawarcie umowy, która zakłada realizację przedmiotu zamówienia w dwóch etapach. W połowie listopada br. wykonawca przedstawi dokładny harmonogram działań, który określi terminy:

– dostawy i montażu nowych parkomatów na terenie Działek Leśnych, Grabówka oraz Wzgórza św. Maksymiliana

– instalacji oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie danych dot. ilości zakupionych biletów parkingowych, abonamentów, transakcji mobilnych

– hostingu parkomatów, który zapewni sprawne zarządzanie siecią urządzeń informując np. o konieczności opróżnienia parkomatu czy alarmie serwisowym

– dostosowania 197 parkomatów, które funkcjonują w Śródmieściu, do płatności BLIK

– dostarczenia i uruchomienia aplikacji webowej dla kierowców pokazującej na mapie ilość dostępnych miejsc parkingowych w każdej strefie płatnego parkowania. Mapa ta będzie wskazywać lokalizację parkomatów oraz kontakt do infolinii SPP.

– Od dziesięciu lat z powodzeniem realizujemy dla Gdyni usługi w obrębie innowacyjnych rozwiązań. Gdynia to wymagający partner, ale też bardzo otwarty na nowoczesne trendy z zakresu Smart City. Cieszymy się, że będziemy wspólnie realizować kolejny, strategiczny kontrakt związany z rozwojem strefy płatnego parkowania. Deklarujemy pełną gotowość do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy – podkreśla pani Sylwia Grzegorczyk, pełnomocnik firmy Flowbird SAS.

Drugi etap umowy zostanie zrealizowany 44 miesiące od daty protokolarnego odbioru pierwszego etapu. Oznacza to, że firma Flowbird przez 3 i pół roku będzie odpowiedzialna za serwisowanie, konserwację i monitorowanie parkomatów w sposób zapewniający im sprawne i ciągłe funkcjonowanie.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: