Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania  

Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania

W nowym roku rezygnujemy z papierowych zawiadomień za wycieraczką. Osoby, które zaparkowały w Strefie Płatnego Parkowania i nie zapłaciły za postój, o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej, zostaną poinformowane listownie upomnieniem. W związku ze zmianami, uruchomiliśmy stronę internetową za pomocą której mieszkańcy mogą sprawdzić, czy muszą wnieść dodatkową opłatę za postój. Nowością jest też możliwość zgłoszenia pojazdu elektrycznego.

– Cały czas usprawniamy funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania. Tym razem rezygnujemy z papierowych zawiadomień, które do tej pory umieszczane były za wycieraczką pojazdu. Kierowca, który zaparkował pojazd w SPP i nie opłacił postoju, otrzyma jedynie listowne upomnienie – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Takie upomnienia były wysyłane również do tej pory, poprzedzone były jednak papierowym zawiadomieniem umieszczanym przez kontrolera za wycieraczką pojazdu. Od teraz rezygnujemy z tego elementu ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Warto podkreślić, że Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, zgodnie z prawem, nie miał obowiązku informowania mieszkańców o opłacie dodatkowej umieszczając informację za wycieraczką pojazdu.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchamiamy nowe narzędzie internetowe, dzięki któremu sprawdzimy, czy musimy opłacić upomnienie oraz uregulujemy opłatę dodatkową.

– Jeśli kierowca nie jest pewien, czy będzie musiał uregulować opłatę dodatkową, może to sprawdzić online (posługując się numerem rejestracyjnym pojazdu). Po wpisaniu numeru, otrzyma potrzebne informacje. Jeśli wolimy kontakt telefoniczny lub bezpośredni – zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania – mówi Dawid Czechowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Jeśli uregulujemy opłatę dodatkową, zanim otrzymamy upomnienie, zapłacimy 150 zł (koszt opłaty dodatkowej za brak opłaconego postoju), jeśli natomiast będziemy chcieli uregulować należność po otrzymaniu upomnienia, doliczona zostanie kwota 16 zł (koszt upomnienia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021.67).

W obu przypadkach opłatę uregulujemy online lub w BOK SPP.

Chcemy działać lepiej i szybciej dla mieszkańców. Dzięki zmianom, usprawnimy pracę kontrolerów i całego działu Płatnego Parkowania. To następstwo wcześniejszych zmian – czyli wprowadzenia mobilnych kontroli za pomocą pojazdów elektrycznych wyposażonych w kamery.

Co się zmienia?

W nowym roku rezygnujemy z papierowych zawiadomień za wycieraczką. O konieczności uregulowania opłaty dodatkowej będziemy informować listownie upomnieniem.

Nie jesteś pewien czy prawidłowo opłaciłeś parkowanie w SPP?

Jeśli nie jesteś pewien/pewna czy prawidłowo opłaciłeś /opłaciłaś postój w Strefie Płatnego Parkowania, możesz to sprawdzić online – wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Zrobisz to tutaj.

W tym celu możesz również do nas zadzwonić lub odwiedzić Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania.

Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania
Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania // mat. prasowe UM Gdyni

Mam upomnienie o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej, co dalej?

Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś upomnienie informujące o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej, możesz opłacić należność online. Zrobisz to tutaj.

Wpisując numer zawiadomienia sprawdzisz również wszystkie informacje, w tym zdjęcia ze zdarzenia (kontroli) godzinę, datę oraz lokalizację. Link do narzędzia.

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować telefonicznie lub osobiście – zapraszamy!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście od ul. Ziołowskiego)
81 – 341 Gdynia
tel. 58 764 40 00 (sekretariat)
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl
tel. 58 764 40 21, 58 764 40 22

Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania
Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania // mat. prasowe UM Gdyni

Masz pojazd elektryczny? Daj nam się poznać!

Uruchomiliśmy również nową możliwość dla kierowców posiadających elektryczne pojazdy. Dzięki nowemu narzędziu na naszej stronie, można zgłosić fakt posiadania pojazdu elektrycznego, w celu łatwiejszej weryfikacji w trakcie kontroli. Jest to dobrowolne i bezpłatne.

Dzięki zebranym danym – będziemy mogli zbudować bazę pojazdów elektrycznych parkujących za darmo w Strefie Płatnego Parkowania, która pozwoli zapobiec wielu nieporozumieniom związanym z wysyłaniem zawiadomień o opłacie dodatkowej kierowcom, którzy posiadają pojazdy elektryczne.

Niestety nie wszystkie pojazdy elektryczne są możliwe do zidentyfikowania, szczególnie w trakcie mobilnych kontroli. Danych odnośnie tego, czy pojazd jest elektryczny czy nie, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni nie może sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Prosimy kierowców o pomoc w usprawnieniu naszej pracy i zachęcamy do zgłaszania nam swoich pojazdów elektrycznych. Zrobimy to tutaj.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania
Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania // mat. prasowe UM Gdyni

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: