Zakończenie kadencji dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni

Szanowni Państwo!

W dniu 15 listopada 2021 r., zgodnie z podpisanym z Prezydentem Gdyni porozumieniem, kończę misję kierowania Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, rozpoczętą w 2017 jako zastępca ówczesnego dyrektora, a następnie od lipca 2019 kontynuowaną jako dyrektor ZDiZ. Przekazuję zarządzanie tą ważną jednostką miasta w nowe ręce, przygotowując się do podjęcia nowych wyzwań i obowiązków.

Czas spędzony w ZDiZ oceniam jako niezwykle intensywny, ale jednocześnie fascynujący – pełen wyzwań związanych z codziennym zarządzaniem sprawami miejskiej infrastruktury drogowej i około-drogowej, jak i unowocześnianiem i usprawnianiem wewnętrznej organizacji. Do sukcesów zaliczam przede wszystkim realizację strategicznych programów miejskich: wdrożenie w 2020 r. komunalnego modelu Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LIZUD) oraz rozszerzenie i rozwój Strefy Płatnego Parkowania w 2021 r. Pamiętam także o przeprowadzeniu w minionych latach setek zadań bieżących Zarządu, związanych z oddaniem do użytkowania zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego, remontami dróg, chodników, ścieżek rowerowych i obiektów inżynierskich, rozwojem systemu TRISTAR i sieci miejskiego oświetlenia ulic, rozwojem i podniesieniem standardu gdyńskich placów zabaw, sieci kanalizacji deszczowej i systemu retencji wód opadowych, utrzymaniem terenów zielonych, przystani rybackich, mola, fontann i pomników. Innymi efektami działań, które oceniam pozytywnie, było uruchomienie i rozwój elektronicznego systemu ewidencji drogowej (SmartGEM), otwarcie nowoczesnego Biura Obsługi Klienta SPP na ul. Wendy, przygotowanie do startu (lada chwila) e-kontroli SPP, jak również duży postęp w procesie niezbędnej informatyzacji jednostki, jeszcze bardziej dostępnej dla spraw mieszkańców.

Wszystko to było możliwe dzięki osobistemu wsparciu Prezydenta Gdyni, które nieustannie odczuwałem i za które ogromnie dziękuję. Dziękuję członkom Kolegium Prezydenta, Radnym Miasta i Radom Dzielnic za bliski kontakt i współdziałanie, dziękuję jednostkom UM Gdyni i podmiotom zależnym za dobrą współpracę.

W sposób szczególny pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie całemu ZESPOŁOWI ZDiZ, moim zastępcom, kierownikom oraz wszystkim pracownikom, których fachowość, kreatywność, zaangażowanie oraz kultura współpracy była i pozostaje gwarantem wysokiej skuteczności działań Zarządu każdego dnia w służbie tysiącom wymagających mieszkańców Gdyni oraz odwiedzającym naszą gminną przestrzeń.

Mam przekonanie, że ZDiZ – jego zespół, majątek, budżet i wszelkie sprawy pozostawiam w dobrym stanie, projekty strategiczne doprowadzone zostały do finału, zabezpieczono zasoby i narzędzia do kontynuacji bezpiecznego działania na rzecz miasta i mieszkańców w roku kolejnym.

Życzę mojemu następcy dalszego skutecznego rozwoju jednostki, efektywnej realizacji zadań statutowych jak i specjalnych, a także ciekawych i inspirujących wyzwań, których z pewnością tu nie zabraknie.

Dziękuję i powodzenia,

Wojciech Folejewski
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: