Zbliżają się wiosenne naprawy i porządki

Pozimowa naprawa nawierzchni obejmie m.in. fragmenty ulicy Rdestowej (na zdjęciu)

W najbliższym czasie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpoczną się pozimowe naprawy dróg w różnych lokalizacjach Gdyni. Wiosną na terenie miasta ruszą również prace porządkowe.

– Kwestie bezpieczeństwa drogowego są dla nas niezwykle istotne, dlatego cały czas poprawiamy stan nawierzchni dróg w Gdyni. Na bieżąco reagujemy na zgłoszenia mieszkańców oraz służb i w miarę możliwości przy korzystnych warunkach pogodowych realizujemy prace naprawcze – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Okres wiosenny, to czas gdy pogoda sprzyja naprawom nawierzchni, dlatego będzie to pracowity czas dla ekip drogowych.

– Na ten rok, na roboty związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich w budżecie ZDiZ przeznaczona została kwota 7 mln 800 tys. zł. W najbliższym czasie planujemy naprawy nawierzchni między innymi na ul. Płk. Dąbka, na ul. Zielonej, na ul. Kartuskiej, Chylońskiej, Marszewskiej, Rdestowej czy na alei Zwycięstwa – mówi Dawid Czechowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Prace rozpoczną się, gdy będą sprzyjać temu warunki atmosferyczne.

Zieleń – prace porządkowe

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni prowadzi prace polegające na bieżącej pielęgnacji drzew przez cały rok. Prace te polegają na przycinaniu drzew, usuwaniu posuszu, wyrównywaniu skrajni, odsłanianiu znaków i sygnalizatorów.

Prace porządkowe po okresie zimowym na terenach zielonych planujemy rozpocząć w najbliższym czasie i będą one polegać na grabieniu, spulchnianiu gleby czy na przycinaniu bylin, traw i krzewów.

Wiosną zdejmowane będą również osłony przeciwsolne. Te prace planujemy wykonać w połowie kwietnia, w zależności od warunków atmosferycznych. Zdjęte zostaną również osłony przeciwsolne z brzóz zlokalizowanych na ul. Śląskiej.

Place zabaw

Place zabaw i siłownie pod chmurką na terenie Gdyni będące w utrzymaniu ZDiZ są sprzątane na bieżąco oraz w zależności od potrzeb. To, czy sprzęty na gdyńskich placach zabaw są bezpieczne – kontrolowane jest przez cały rok. W kwietniu natomiast odbędzie się coroczne uzupełnianie piasku w piaskownicach.

Oznakowanie poziome i pionowe

Prace porządkowe polegające na czyszczeniu oznakowania poziomego są prowadzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przez cały rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, w maju przystąpimy do odtwarzania oznakowania poziomego dróg po zimie. Prace będą wykonywane sukcesywnie, zależnie od warunków pogodowych.

W ramach prac, odnowione zostanie całe oznakowanie poziome na terenie Gdyni. Najpierw prace obejmą drogi o większym znaczeniu komunikacyjnym, później odmalowywane będzie oznakowanie na drogach o mniejszym natężeniu ruchu.

Urządzenia sygnalizacji świetlnej

Czyszczenie urządzeń sygnalizacji świetlej oraz elementów systemu zarządzania ruchem odbywa się w ramach bieżących prac. Czyszczeniu podlegają sygnalizatory świetlne, znaki zmiennej treści czy elektroniczne tablice przystankowe. Zmywamy z nich kurz, piasek i inne zanieczyszczenia tak, aby wszystko było dobrze widoczne.

Wiosną odbędzie się natomiast pozimowe czyszczenie kamer nadzoru wizyjnego, umieszczonych na gdyńskich skrzyżowaniach.

Ulice, ciągi piesze i rowerowe

Wiosną, przy sprzyjających warunkach pogodowych, Dział Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg w Zarządzie Dróg i Zieleni rozpocznie sprzątanie ulic, ciągów pieszych i rowerowych po sezonie zimowym. W pierwszej kolejności sprzątane są główne ciągi komunikacyjne, następnie drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Prace są prowadzone według ustalonego harmonogramu.

Warto podkreślić, że do końca marca utrzymywana jest tzw. gotowość zimowa. W związku z tym może być prowadzone profilaktyczne posypywanie gdyńskich dróg. Również podwykonawcy zobowiązani są do interwencyjnych działań związanych z ewentualnym usuwaniem śliskości na schodach, kładkach czy drogach rowerowych.

Zachęcamy do kontaktu

Ewentualne potrzeby dotyczące remontu ubytków w nawierzchni na ulicach Gdyni, uszkodzeń miejskiej infrastruktury czy potrzeby sprzątania na danym terenie można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie https://www.zdiz.gdynia.pl/kontakt/.

Wygodnym sposobem na zgłaszanie nam różnego rodzaju spraw jest również skorzystanie z Asystenta Mieszkańca. Wystarczy zainstalować aplikację gdynia.pl i przy pomocy funkcji Asystenta w kilku prostych krokach przesłać zgłoszenie. Szczegóły znajdziemy na stronie https://www.gdynia.pl/aplikacja/.

Zgłoszenia kierowane do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni za pośrednictwem aplikacji dotyczą między innymi aktów wandalizmu, ubytków w nawierzchni, uszkodzeń oznakowania czy zanieczyszczeń. Takie zgłoszenia są realizowane na bieżąco. W minionym roku za pośrednictwem Asystenta Mieszkańca do ZDiZ wpłynęło 1550 zgłoszeń, około 1340 zostało naprawionych, 230 zostało zamkniętych.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: