Zmiany w organizacji ruchu na Grabówku

Rozszerzenie strefy ograniczonej prędkości Tempo 30, montaż progów zwalniających na ul. Beniowskiego czy wyniesienie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kapitańskiej. Między innymi takie zmiany czekają nas w tym roku na Grabówku. Jest to efekt przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2017 r. konsultacji społecznych „Porozmawiajmy o organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i na ul. Kapitańskiej”.

Przeprowadzone przez Laboratorium Innowacji Społecznych konsultacje (na wniosek Rady Dzielnicy Grabówek) trwały od 24 listopada do 8 grudnia 2017 r. i dotyczyły organizacji ruchu na ul. Maurycego Beniowskiego i ul. Kapitańskiej. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, czego wynikiem było złożenie 345 formularzy z uwagami. To właśnie na ich podstawie od 1 sierpnia na ul. Kapitańskiej zdecydowano się na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Jakie jeszcze zmiany czekają na nas w najbliższym czasie na Grabówku?

Planowane jest również wyniesienie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kapitańskiej oraz wyniesienie skrzyżowania na ul. Grabowo i ul. M. Beniowskiego. Jednak do czasu wybudowania wyniesionego skrzyżowania, wyznaczone zostało tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. M. Beniowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Grabowo. Dodatkowo zamontowano słupki wygradzające w chodniku na drodze dzieci z Gdyńskiej Szkoły Społecznej do przystanku autobusowego, po to aby uniemożliwić pojazdom parkowanie w tym miejscu.

Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni w I kwartale tego roku zostanie też rozszerzona strefa ograniczonej prędkości Tempo 30 na dalszej części ul. Kapitańskiej, ul. ks. W. Surmana, ul. H. Kołłątaja, ul. Falistej, ul. J. Lelewela oraz na ul. Bp. S. Okoniewskiego
.
Mapka ilustrująca Strefę Tempo 30

Ponadto planowane jest także wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pl. Neptuna. Zanim jednak nastąpi realizacja, tymczasowo zostanie ograniczony wjazd przy sklepie od strony ul. M. Beniowskiego.

Zostaną także zamontowane progi zwalniające na ul. M. Beniowskiego przed skrzyżowaniem z pl. Neptuna. Natomiast wiosną zostanie zmienione pierwszeństwo na skrzyżowaniu ul. Kapitańskiej z ul. Beniowskiego i ul. Surmana na skrzyżowanie równorzędne. Ponadto na ul. Kapitańskiej od nieruchomości nr 35 do nr 24 po prawej stronie zostanie wprowadzony zakaz postoju ponad 10 min. Obowiązywać on będzie w dni nauki szkolnej w godz. 7.00-17.00, w celu umożliwienie krótkiego postoju rodzicom i osobom odwożącym dzieci do Gdyńskiej Szkoły Społecznej.

W dalszym ciągu prowadzone są obserwacje warunków ruchu na ul. Beniowskiego pod kątem zasadności wprowadzenia jednego kierunku ruchu. Będą one kontynuowane do czasu ustabilizowania się ruchu na ul. Morskiej w związku z budową buspasów.

za gdynia.pl

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu