MICHAŁ FELON Dyrektortel. 58 761 20 00, p. 409
KAMILA SIEDLECKA Zastępca Dyrektora
tel. 58 761 20 00, p. 408
DAWID CZECHOWSKI Zastępca Dyrektora
tel. 58 761 20 00, p. 406a
Kierownik Sam. Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńskatel. 58 761 20 22 p. 317
Kierownik Sam. Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesińskitel. 661 106 413 p. 519 ul. 10 Lutego 33
Kierownik Sam. Referatu Utrzymania Oznakowania i Opiniowania Organizacji Ruchu Jakub Furkaltel. 58 761 20 35 p.312
Kierownik Sam. Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodaltel. 58 761 20 34 p. 301
DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)
siedziba: ul. 10 Lutego 33 – Dom Rzemiosła
 
Kierownik Działu Piotr Witkowskitel. 58 761 20 00
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji  Joanna Skomskatel. 58 761 20 00
Kierownik Referatu Technicznego Piotr Pellowskitel. 58 761 20 00
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (siedziba: ul. T. Wendy 15) 
Główny Księgowy Tomasz Osiktel. 58 776 41 28
Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Danuta Nowakiewicztel. 58 776 41 26
Kierownik Referatu Dochodów Anna Jarecka Bonnatel. 58 764 40 36
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniaktel. 58 764 40 06
POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE 
Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozaktel. 58 764 40 00 ( ul. T.Wendy 15)
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmolińskitel. 58 761 20 00 p. 404
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Sławomir Pospieszyńskitel. 58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Marek Kamińskitel. 58 761 20 85 p. 418
Kierownik Sam. Referatu Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia Dominik Jamrozytel. 58 761 20 90 p. 417
Inspektor Ochrony Danych Luiza Bukowskatel. 58  761 20 25 p. 404

Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Magdalena Wojtkiewicz                                                                                         

tel. 58 761 20 30 p. 406