Dyrekcja i kadra kierownicza

WOJCIECH FOLEJEWSKI
Dyrektor ZDiZ
                                               tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 408
ANNA BYCZKOWSKA
Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych
                                               tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 
ANDRZEJ RYŃSKI
Zastępca Dyrektora ds. infrastruktury
                                               tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 
 

DZIAŁ DRÓG

Kierownik Działu Bogusław Moniuszko 58 761 20 20 p. 406a
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Tomasz Mrzygłocki 58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Oznakowania Tomasz Waszkielis58 761 20 45 p. 311
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska58 761 20 22  p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński58 764 40 40 p. 111 Białostocka

DZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU

Kierownik Działu Jacek Oskarbski                                                                     58 762 26 07 p. 308
Kierownik Referatu Organizacji Ruchu Ewa Laskowska                            58 761 20 40 p. 321

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Główny Księgowy Malwina Iwasieczko58 764 40 20 p. 107 Białostocka
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos 58 764 40 11 p. 108 Białostocka
Kierownik Sam. Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej Halina Golenia58 761 20 76 p. 403
Kierownik Sam. Referatu ds. Komunikacji Rowerowej Jakub Furkal58 761 20 35 p.312
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela58 761 20 89 p.403
Kierownik Sam. Referatu Płatnego Parkowania Karol Kozak58 764 40 00 p. 18 Białostocka
Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych Dorota Tuźnik58 761 20 85 p. 402
Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Aleksandra Kończewicz58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu ds. Monitoringu Infrastruktury Marcin Żywna58 764 40 39 p.110 Białostocka
 
 
 
Close Menu