Dyrekcja i kadra kierownicza

WOJCIECH FOLEJEWSKI
Dyrektor
                                        tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 409 
ANNA BYCZKOWSKA
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
                                        tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 408 
ANDRZEJ RYŃSKI
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
                                        tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 406A 
 

DZIAŁ DRÓG

Kierownik Działu Bogusław Moniuszko 58 761 20 20 p. 418
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Tomasz Mrzygłocki58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Oznakowania Tomasz Waszkielis58 761 20 45 p. 311
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska58 761 20 22  p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński58 764 40 40 p. 111 ul. Białostocka 3

DZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU

Kierownik Działu Jacek Oskarbski 58 762 26 07 p. 308
Kierownik Referatu Organizacji Ruchu Ewa Laskowska58 761 20 40 p. 321
Kierownik Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodal58 761 20 34 p. 301

DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)

Kierownik Działu Krzysztof Padykuła58 761 20 71 p. 412
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji LIZUD Joanna Skomska58 761 20 71 p. 412

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
(siedziba: ul. Białostocka 3)

Główny Księgowy Malwina Iwasieczko58 764 40 20 p. 107
Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Katarzyna Tarwid58 764 40 20 p. 107
Kierownik Referatu Dochodów Małgorzata Mickiewicz58 764 40 36 p. 101
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak58 764 40 06 p. 101

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierownik Sam. Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej Halina Golenia58 761 20 76 p. 403
Kierownik Sam. Referatu ds. Komunikacji Rowerowej Jakub Furkal58 761 20 35 p. 312
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Płatnego Parkowania Karol Kozak58 764 40 00 p. 18 ul. Białostocka 3
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Dorota Tuźnik58 761 20 85 p. 402
Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Aleksandra Kończewicz58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu ds. Monitoringu Infrastruktury Marcin Żywna58 764 40 39 p.110 ul. Białostocka 3
Kierownik Sam. Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego Katarzyna Benert-Kasprzak 58 764 40 02 p. 108 ul. Białostocka 3
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos 58 761 20 16 p. 411
Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Hanna Wyszyńska58 761 20 30 p. 406
Close Menu