Dyrekcja i kadra kierownicza

Michał Felon Dyrektor

tel. 58 761 20 00, p. 409

Dawid Czechowski Zastępca Dyrektora

tel. 58 761 20 00, p. 406a

Marta Jastrzębska-Milewska Zastępca Dyrektora

tel. 58 761 20 00, p. 408

Kamila Siedlecka Zastępca Dyrektora

 

Kierownik Sam. Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska

tel. 58 761 20 22 p. 317

Zastępca Kierownika Sam. Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Anna Śrutowska

tel. 58 761 20 20 p. 317

Kierownik Sam. Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński

tel. 661 106 413 p. 519 (ul. 10 Lutego 33)

Kierownik Sam. Referatu Utrzymania Oznakowania i Opiniowania Organizacji Ruchu Jakub Furkal

tel. 58 761 20 35 p. 410

Kierownik Sam. Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Sebastian Maciołek

tel. 58 761 26 34 p. 308

Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Sławomir Pospieszyński

tel. 58 761 20 89 p. 413

Kierownik Sam. Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Anna Cyranowska

tel. 58 761 20 63 p. 413

Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Małej Architektury Magdalena Wirkus

tel. 58 761 20 55, p. 413

Zastępca Kierownika Sam. Referatu Zieleni i Małej Architektury Aleksandra Krauze-Zienkiewicz

tel. 58 761 20 70  p. 413

Kierownik Sam. Referatu Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia Dominik Jamrozy

tel. 58 761 20 90 p. 417

DZIAŁ PŁATNEGO PARKOWANIA (siedziba: ul. Tadeusza Wendy 15)

Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozak

tel. 58 764 40 00 (ul. T. Wendy 15)

Zastępca Kierownika Działu Płatnego Parkowania Aleksandra Krezymon

tel. 58 764 40 00 (ul. T. Wendy 15)

DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)
siedziba: ul. 10 Lutego 33 – Dom Rzemiosła

Kierownik Działu Piotr Witkowski

tel. 58 761 20 00

Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji  Joanna Skomska

tel. 58 761 20 00

Kierownik Referatu Technicznego Piotr Pellowski

tel. 58 761 20 00

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (siedziba: ul. T. Wendy 15/ul. 10 Lutego 24)

Główny Księgowy Katarzyna Szafarz-Gabor

tel. 58 761 20 71

Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Wiesława Drewczyńska 

tel. 58 761 20 72

Kierownik Referatu Dochodów Anna Jarecka Bonna

tel. 58 764 40 36 (ul. Wendy 15)

Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak

tel. 58 764 40 06 (ul. Wendy 15)

POZOSTAŁE KÓMÓRKI

 

Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Marek Kamiński

tel. 58 761 20 85 p. 403

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmoliński

tel. 58 761 20 00 p. 403

Inspektor Ochrony Danych Luiza Bukowska

tel. 58  761 20 25 p. 403

Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Magdalena Wojtkiewicz                                                                                         

tel. 58 761 20 30 p. 406