Dyrekcja i kadra kierownicza

 

MICHAŁ FELON
Dyrektor
58 761 20 00, p. 409 
Kamila Siedlecka
Zastępca Dyrektora
58 761 20 00, p. 408 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
(siedziba: ul. T. Wendy 15)

Główny Księgowy Tomasz Osik
58 776 41 28
Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Danuta Nowakiewicz
58 776 41 26
Kierownik Referatu Dochodów Anna Jarecka Bonna
58 764 40 32
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak58 776 41 41

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierownik Działu LIZUD Krzysztof Padykuła58 761 20 00
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji LIZUD Joanna Skomska58 761 20 00
Kierownik Referatu Technicznego LIZUD Cezary Piotrowski58 761 20 00
Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozak58 764 40 00 (ul. T.Wendy 15)
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmoliński58 761 20 00 p. 404
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Marek Kamiński58 761 20 85 p. 418
Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury
58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu Nadzoru Inwestorskiego Dominik Jamrozy58 761 20 90 p. 417
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos
58 761 20 16 p. 411
Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Magdalena Wojtkiewicztel. 58 761 20 30 p. 406
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska58 761 20 22  p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński661 106 413 p. 519 ul. 10 Lutego 33
Kierownik Referatu Utrzymania Oznakowania i Opiniowania Organizacji Ruchu Jakub Furkal 58 761 20 35 p. 312
Kierownik Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodal58 761 20 34 p. 301