Dyrekcja i kadra kierownicza

WOJCIECH FOLEJEWSKI
Dyrektor
tel. 58 761 20 00, p. 409  
IWONA SIEWERT
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
tel. 58 761 20 00, p. 408  
ANDRZEJ RYŃSKI
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
tel. 58 761 20 00, p. 406A  

DZIAŁ DRÓG

Kierownik Działu Bogusław Moniuszko 58 761 20 20 p. 317
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Tomasz Mrzygłocki 58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska 58 761 20 22  p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński 661 106 413 p. 519 ul. 10 Lutego 33
Kierownik Referatu Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej Jakub Furkal 58 761 20 35 p. 312

DZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU

Kierownik Działu Jacek Oskarbski 58 762 26 07 p. 308
Kierownik Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodal 58 761 20 34 p. 301

DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)
(siedziba: ul. 10 Lutego 33 – Dom Rzemiosła)

Kierownik Działu Krzysztof Padykuła 58 761 20 00
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji LIZUD Joanna Skomska 58 761 20 00
Kierownik Referatu Technicznego LIZUD Cezary Piotrowski 58 761 20 00

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
(siedziba: ul. T. Wendy 15)

Główny Księgowy Tomasz Osik
58 776 41 28
Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Danuta Nowakiewicz
58 776 41 26
Kierownik Referatu Dochodów Anna Jarecka Bonna
58 764 40 36
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak 58 776 41 41

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozak 58 764 40 00 ( ul. T.Wendy 15)
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmoliński 58 761 20 00 p. 404
Kierownik Sam. Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej Halina Golenia 58 761 20 76 p. 403
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela 58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Marek Kamiński 58 761 20 85 p. 418
Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Karolina Knapik
58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego Katarzyna Kreft 58 776 41 00 (ul. T.Wendy 15)
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos 58 761 20 16 p. 411
Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Hanna Wyszyńska 58 761 20 30 p. 406