Dyrekcja i kadra kierownicza

WOJCIECH FOLEJEWSKI
Dyrektor
tel. 58 761 20 00, p. 409 

IWONA SIEWERT
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

tel. 58 761 20 00, p. 408 
ANDRZEJ RYŃSKI
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
tel. 58 761 20 00, p. 406A 
 

DZIAŁ DRÓG

Kierownik Działu Bogusław Moniuszko 58 761 20 20 p. 418
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Tomasz Mrzygłocki58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Oznakowania Tomasz Waszkielis58 761 20 45 p. 311
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska58 761 20 22  p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński58 764 40 40 p. 111 ul. Białostocka 3

DZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU

Kierownik Działu Jacek Oskarbski 58 762 26 07 p. 308
Kierownik Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodal58 761 20 34 p. 301
  

DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)
(siedziba: ul. 10 Lutego 33 – Dom Rzemiosła)

Kierownik Działu Krzysztof Padykuła58 761 20 00
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji LIZUD Joanna Skomska58 761 20 00
Kierownik Referatu Technicznego LIZUD Cezary Piotrowski58 761 20 00

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
(siedziba: ul. Białostocka 3)

Główny Księgowy Tomasz Osik
58 764 40 20 p. 107

Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Bartosz Domański

58 764 40 20 p. 107

Kierownik Referatu Dochodów Edyta Wiśniewska
58 764 40 36 p. 101
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak58 764 40 06 p. 101

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozak58 764 40 00 p. 18 ul. Białostocka 3
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmoliński58 761 20 00 p. 404
Kierownik Sam. Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej Halina Golenia58 761 20 76 p. 403
Kierownik Sam. Referatu ds. Komunikacji Rowerowej Jakub Furkal58 761 20 35 p. 312
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Marek Kamiński58 761 20 85 p. 404
Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Aleksandra Kończewicz58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego Katarzyna Wieliczko58 764 40 02 p. 116 ul. Białostocka 3
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos 58 761 20 16 p. 411
Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Hanna Wyszyńska58 761 20 30 p. 406
Close Menu