Dyrekcja i kadra kierownicza

WOJCIECH FOLEJEWSKI
Dyrektor
tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 409  

IWONA SIEWERT
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 408  
ANDRZEJ RYŃSKI
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 p. 406A  
 

DZIAŁ DRÓG

Kierownik Działu Bogusław Moniuszko 58 761 20 20 p. 418
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Tomasz Mrzygłocki 58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Oznakowania Tomasz Waszkielis 58 761 20 45 p. 311
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska 58 761 20 22  p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński 58 764 40 40 p. 111 ul. Białostocka 3

DZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU

Kierownik Działu Jacek Oskarbski 58 762 26 07 p. 308
Kierownik Referatu Organizacji Ruchu Ewa Laskowska 58 761 20 40 p. 321
Kierownik Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodal 58 761 20 34 p. 301

DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)
(siedziba: ul. 10 lutego 33 – Dom Rzemiosła)

Kierownik Działu Krzysztof Padykuła 58 761 20 00
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji LIZUD Joanna Skomska 58 761 20 00
Kierownik Referatu Technicznego LIZUD Cezary Piotrowski 58 761 20 00

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
(siedziba: ul. Białostocka 3)

Główny Księgowy Malwina Iwasieczko 58 764 40 20 p. 107
Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Katarzyna Tarwid 58 764 40 20 p. 107
Kierownik Referatu Dochodów Małgorzata Mickiewicz 58 764 40 36 p. 101
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak 58 764 40 06 p. 101

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozak 58 764 40 00 p. 18 ul. Białostocka 3
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmoliński 58 761 20 00 p. 407
Kierownik Sam. Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej Halina Golenia 58 761 20 76 p. 403
Kierownik Sam. Referatu ds. Komunikacji Rowerowej Jakub Furkal 58 761 20 35 p. 312
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela 58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych  58 761 20 85 p. 402
Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Aleksandra Kończewicz 58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego Katarzyna Benert-Kasprzak 58 764 40 02 p. 108 ul. Białostocka 3
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos 58 761 20 16 p. 411
Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Hanna Wyszyńska 58 761 20 30 p. 406
Close Menu