• utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  • realizacja projektów nowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
  • weryfikacja zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych.