Opłaty

Wpłat z tytułu:

– abonamentów uprawniających do parkowania na terenie strefy płatnego parkowania (SPP),
– opłat dodatkowych za nieopłacony postój w SPP,
– upomnień do uiszczenia opłat dodatkowych za nieopłacony postój w SPP.

można dokonywać w kasie przy ul. T.Wendy 15:
Poniedziałek:  11:00 – 16:00

Wtorek, środa, czwartek: 10:00 – 15:00
Piątek:  08:00 – 14:00

lub na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
74 1440 1084 0000 0000 1036 6917

Uwaga! od 02.01.2018 r. każde zawiadomienie posiada indywidualny numer rachunku bankowego widniejący na zawiadomieniu pozostawionym przez kontrolera za wycieraczką pojazdu

 Wpłat z tytułu: 

– zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
– zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku z usunięciem awarii,
– zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
– zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach w obrębie obszaru RP,
– kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
– odszkodowania za naprawę uszkodzonego mienia gminy,
– kary umowne z tytułu nie wywiązania się z umowy.

można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
31 1440 1084 0000 0000 0638 9333

Wpłat z tytułu:

– opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:

PKO Bank Polski SA
42 1440 1026 0000 0000 0073 7728

Opłaty skarbowe (pełnomocnictwo – 17 zł, kopie dokumentów – 5 zł, wykorzystanie dróg w sposób szczególny – 48 zł) można wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:

 PKO Bank Polski SA
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W przypadku wykonywania przelewu z zagranicy  – prosimy o dodanie liter PL przed numerem rachunku oraz podanie kodu SWIFT BPKOPLPW