Do zadań działu należą m.in.:
•    kontrola wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), 
•    wydawanie i ewidencja abonamentów (typu ,,M”, „N”, ,,O”) oraz identyfikatorów uprawniających do postoju w SPP, 
•    prowadzenie ewidencji wezwań do opłat dodatkowych oraz rozpatrywanie reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych za postój pojazdów samochodowych w SPP, 
•    nadzór nad funkcjonowaniem parkomatów i innego wyposażenia SPP.

Kierownik Działu: Karol Kozak 
Kontakt: 81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3, pok. 18, tel. 58/764 40 00 

e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sppgdynia.pl

Close Menu