Do zadań działu należą m.in.:

  • kontrola wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania,
  • wydawanie i ewidencja abonamentów oraz identyfikatorów uprawniających do postoju w Strefie Płatnego Parkowania,
  • prowadzenie ewidencji zawiadomień o opłatach dodatkowych i podwyższonych za nieuiszczenie opłat parkingowych za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz rozpatrywanie reklamacji od tych opłat;
  • nadzór nad funkcjonowaniem parkomatów i innego wyposażenia Strefy Płatnego Parkowania (bieżące utrzymanie, konserwacja, modernizacja);
  • zapewnienie obsługi informatycznej systemów zarządzania strefami płatnego parkowania i parkingami płatnymi;

Kierownik Działu: Karol Kozak
Z-ca Kierownika Działu: Aleksandra Krezymon
Kontakt: ul. T.Wendy 15, tel. 58 764 40 00
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl

Biuro Obsługi Klienta
Strefy Płatnego Parkowania
Otwarte w godzinach:
poniedziałek 9:00 – 17:30
wtorek – piątek 7:30 – 15:00