Do zadań działu należą m.in.:
•    kontrola wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), 
•    wydawanie i ewidencja abonamentów (typu ,,M”, „N”, ,,O”) oraz identyfikatorów uprawniających do postoju w SPP, 
•    prowadzenie ewidencji wezwań do opłat dodatkowych oraz rozpatrywanie reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych za postój pojazdów samochodowych w SPP, 
•    nadzór nad funkcjonowaniem parkomatów i innego wyposażenia SPP.

Kierownik: Karol Kozak 
Kontakt: ul. T.Wendy 15, tel. 58 764 40 00 
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl