Do pobrania

Procedury związane ze składaniem dokumentów opisane są w rozdziale Sprawy do załatwienia.
Druki do pobrania zapisane są w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader) i/lub DOC (Microsoft Word)

Druki i formularze

Odszkodowania

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC
Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC
Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody innej niż osobowa czy w pojeździe, związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC

Dział Dróg- Referat Zajęć Pasa Drogowego

Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych

Wykaz załączników do zgłoszenia odbioru robót w zakresie kanalizacji deszczowej
Oświadczenie w sprawie opłat za zmniejszenie retencji terenowej 
Zgłoszenie rozpoczęcia robót w zakresie sieci, przyłącza/y kanalizacji deszczowej
 PDF || DOC
Zgłoszenie do odbioru zakończonych robót w zakresie sieci, przyłącza/y kanalizacji deszczowej PDF || DOC

Inne dokumenty                                                              

Standardy dostępności dla miasta Gdyni
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni

Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w trasach rowerowych na terenie Gdyni

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej w Gdyni
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 10 lipca 2012r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 1 września 2015r.

Wytyczne parkingów rowerowych w Gdyni
Parametry gięcia dla stojaków rowerowych (trapez) w Gdyni

Koncepcja Tras Rowerowych dla Śródmieścia i Kamiennej Góry