Do pobrania

Procedury związane ze składaniem dokumentów opisane są w rozdziale Sprawy do załatwienia.
Druki do pobrania zapisane są w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader) i/lub DOC (Microsoft Word)

Druki i formularze                                                                        

Dział Dróg

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC 
Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC
Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody innej niż osobowa czy w pojeździe, związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty) PDF || DOC
Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (naliczenie opłaty) PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na wyłączność (worki na gruz, kontenery, podnośniki itp.) PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ekspozycji reklamy PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogródka gastronomicznego lub tymczasowego stoiska hadlowego w pasie drogowym PDF || DOC
Wniosek o wydanie zwolnienie pasa drogowego dla PINB PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I na okres 6 lub 12 miesięcy PDF||DOC 
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II na okres 12 miesięcy PDF|| DOC 
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. III/IV/V/VI na 6/12/24 miesięcy PDF|| DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. VII jedno lub wielokrotny PDF|| DOC
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny PDF || DOC

Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych

Wykaz załączników do zgłoszenia odbioru robót w zakresie kanalizacji deszczowej
Oświadczenie w sprawie opłat za zmniejszenie retencji terenowej 
Zgłoszenie rozpoczęcia robót w zakresie sieci, przyłącza/y kanalizacji deszczowej
 PDF || DOC
Zgłoszenie do odbioru zakończonych robót w zakresie sieci, przyłącza/y kanalizacji deszczowej PDF || DOC

Strefa Płatnego Parkowania

Upoważnienie PDF || DOC 
Formularz rejestracyjny M PDF || DOC 
Formularz rejestracyjny N PDF || DOC

Inne dokumenty                                                              

Standardy dostępności dla miasta Gdyni
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni

Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w trasach rowerowych na terenie Gdyni
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 10 lipca 2012r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 1 września 2015r.

Koncepcja Tras Rowerowych dla Śródmieścia i Kamiennej Góry

Close Menu