Samodzielny Referat Zamówień Publicznych

Samodzielny Referat Zamówień Publicznych realizuje zadania takie jak:

  • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ZDiZ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wewnętrznymi;
  • opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych ZDiZ dot. prowadzenia zamówień publicznych;
  • współpraca z poszczególnymi komórkami ZDiZ w zakresie prowadzonych postępowań oraz z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta;
  • opracowywanie planów i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych ZDiZ.

Kierownik Referatu – Marek Kamiński
tel. 58 761 20 85
refzampub@zdiz.gdynia.pl
więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej