O nas

Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, będącej miastem na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej, realizującej zadania gminy oraz zadania powiatu.

Do podstawowych zadań ZDiZ należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg publicznych i wewnętrznych, których zarządcami są Prezydent Miasta Gdyni lub Gmina Miasta Gdyni, a także sprawy z zakresu zarządzania miejskimi terenami zieleni, drzewostanem i kanalizacją deszczową, oczyszczania miasta oraz oświetlenia miejskich ulic i placów.

Szczegółowe zadania ZDiZ określone są w Statucie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także podane są na stronie Sprawy do załatwienia.

Zarząd Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Sekretariat jest czynny w godzinach od 7:30 do 16:00.
 
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30-15:30, we wtorki w godzinach 15:00-17:00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie, tel. 58 761 20 00 lub 58 761 20 01, sekretariat@zdiz.gdynia.pl.