Standardy rowerowe


Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w dniu 10 lipca 2012 r. Prezydent Miasta Pan Wojciech Szczurek podpisał zarządzenie o wprowadzeniu do stosowania standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdyni. Dokument ten zawiera szczegółowe wytyczne dla projektowania i wykonywania elementów infrastruktury rowerowej. Obowiązują one zarówno projektantów, jak i uzgadniających projekty.

Dokument „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” powstał na mocy porozumienia pomiędzy przedstawicielami naszych miast z 2006 r. Jego głównym celem było stworzenie spójnych na terenie całego Trójmiasta wytycznych, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości, jednolitego systemu komunikacji rowerowej na wszystkich etapach jego powstawania, począwszy od planowania, poprzez projektowanie i budowę oraz utrzymanie. Analogiczny dokument został wprowadzony 2 maja 2012r.  w.Gdańsku. 1 września 2015 ww. zarządzenie zostało rozszerzone o nowy dokument – „Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w trasach rowerowych na terenie Gdyni”. Stosowanie wytycznych w przypadku prowadzenia licznych prac remontowych i związanych z infrastruktura podziemna drogi ma ogromne znaczenie dla utrzymania ruchu rowerzystów na ich trasach.

Treść zarządzeń, standardy i wytyczne można pobrać z naszej strony internetowej ->> kliknij tutaj.