Transport rowerowy

Rower jest pojazdem szczególnie przydatnym w warunkach miejskich. Wśród licznych jego zalet należy przede wszystkim wymienić ekonomiczność (wymaga bardzo małego, w stosunku do auta i transportu zbiorowego, nakładu pieniędzy), aspekty zdrowotne (wzbudzenie codziennej aktywności fizycznej przekłada się na lepsze zdrowie, jak również na mniejsze wydatki na leki) oraz ekologię (zmniejszenie zatłoczenia miast – redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów, zmniejszenie hałasu).

Miasto Gdynia coraz ambitniej i z większym zaangażowaniem myśli o rozwoju transportu rowerowego. W tym celu od roku 2012 prace nad rozwojem komunikacji rowerowej sprawuje powołany przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka Oficer Rowerowy.

Gdynia, jako trzecie miasto w Polsce poddała się audytowi polityki rowerowej. Audyt BYPAD jest wszechstronnym, partycypacyjnym badaniem jakości polityki rowerowej. Metodologia opiera się na ocenie systemu zarządzaniu jakością według standardu ISO. Do tej pory została wdrożona w ponad 170 miastach i regionach w 24 krajach. W Gdyni BYPAD został przeprowadzony na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni przez Grupę INSPRO z Łodzi. Szczegóły wypracowanego przez radnych, urzędników i mieszkańców oceny miasta oraz 30 miesięcznego planu działań można znaleźć w szczegółowym raporcie. Według planu w 2023 r. w Gdyni rowerzyści mają stanowić 10% uczestników ruchu drogowego. Audyt został zwieńczony 4 czerwca 2013r. przekazaniem certyfikatu Panu Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi. Aktualnie realizowany jest plan działań zgodnie z założeniami raportu.

Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Gdyni -> kliknij tutaj.

Jeśli jeździsz lub chcesz zacząć, a nie masz pewności co do tego jak sprawnie i bezpiecznie poruszać się po mieście, przeczytaj nasz poradnik. Możesz też skontaktować się z nami mailowo rower@zdiz.gdynia.pl. Zgodnie z planem działań BYPAD w mieście organizowane są szkolenia dla dorosłych z zakresu ruchu rowerowego. Skontaktuj się z nami jeśli chcesz wiedzieć więcej!