Dwie oferty na przebudowę skrzyżowania ulic Morska – Warszawska

skrzyżowanie Morska-Warszawska

Eurovia Polska S.A. i MTM S.A. chcą przebudować skrzyżowanie ulic Morska-Warszawska. Gdynia zarezerwowała na realizację tej inwestycji kwotę 1 899 129,26 złotych, a dodatkowe pół miliona złotych to dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki przebudowie to newralgiczne przejście zyska nowe funkcjonalności dla pieszych i rowerzystów.

Ponad 2-milionowe finansowanie pozwoli nam na kompleksową przebudowę skrzyżowania ulic Morska-Warszawska. Jest ona mocno oczekiwana przez gdyńskich rowerzystów, którzy zyskają płynne połączenie z centrum. Ale beneficjentami tej inwestycji będą też piesi, a w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, dla których pobliski tunel łączący ul. Warszawską z ul. Morską jest sporą przeszkodą komunikacyjną. Dzięki naziemnemu przejściu będą mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie przedostać się do ścisłego Śródmieścia. Krótko mówiąc inwestycja połączy oczekiwania gdyńskich pieszych oraz rowerzystów – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przypomnijmy, że w sierpniu br. gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił postępowanie przetargowe na przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów przez ulicę Morską- Etap 1. Wpłynęła tylko jedna oferta, która niemalże dwukrotnie przewyższała założony budżet. Dlatego też zdecydowano się na powtórzenie postępowania  przetargowego mając już do dyspozycji większe środki finansowe.

W dzisiejszym otwarciu ofert uczestniczyły dwie znane i sprawdzone firmy, które z powodzeniem zrealizowały już wiele gdyńskich inwestycji.

MTM S.A. przedstawiła ofertę na kwotę 2 338 374,71 złotych. Eurovia Polska S.A. ten sam zakres prac chce wykonać za 2 629 559,88 złotych. Obie firmy deklarują, że do 30.06 br. wykonają zamienną dokumentację projektową, a wszystkie prace drogowe zakończą do 30.09 br. Obie firmy udzieliły identycznych terminów gwarancji i rękojmi. Decydującym elementem będzie zatem zaproponowana wycena.

Poniżej zakres prac jaki ma zostać wykonany w ramach tej inwestycji:
– ok. 120 metrów nowej nawierzchni chodników zostanie wyposażonych w system płyt fakturowanych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym
– na 1550 m2 zostanie wykonana nakładka bitumicznej jezdni w obszarze skrzyżowania, która obejmie wlot ulicy Warszawskiej i południową jezdnię ulicy Morskiej
– na długości 140 metrów chodnik ulicy Morskiej zostanie poszerzony, aby zabezpieczyć wspólny ruch pieszy i rowerowy

Realizacja tej inwestycji pozwoli nam fizycznie połączyć rowerowo kilka dzielnic z centrum. Dodatkowo wykorzystamy bardzo dużą szerokość jezdni ul. Warszawskiej na odcinku do ul. Wolności. Wyznaczymy tam pasy ruchu dla rowerów o długości 170 metrów. Pozwolą one cyklistom czuć się bezpieczniej, szczególnie w trakcie jazdy pod górę w kierunku Wzgórza Św. Maksymiliana i Działek Leśnych – wyjaśnia Rafał Studziński z Samodzielnego Zespołu ds. Komunikacji Rowerowej w gdyńskim ZDiZ.

Teraz gdyński Zarząd Dróg i Zieleni przeanalizuje wszystkie złożone oferty pod kątem wymagań formalno – prawnych.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu