Gdyńskie służby gotowe do zimy

odśnieżanie ulic Gdyni

Mróz, śnieg czy gołoledź potrafią skutecznie sparaliżować ruch w mieście. Dlatego też gdyński Zarząd Dróg i Zieleni już teraz potwierdza pełną gotowość do sezonu zimowego 2019/2020. W Gdyni zima nie zaskoczy drogowców.

– W ostatnich latach mieliśmy w miarę łagodne zimy, ale miasto musi być przygotowane na najtrudniejsze scenariusze. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu. Służby miejskie będą koncentrować swoje działania na głównych ciągach komunikacyjnych, ale nie zapomnimy o lokalnych drogach oraz chodnikach. Zadbamy o to, aby zima była jak najmniej uciążliwa dla naszych mieszkańców – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wzorem poprzednich lat Gdynia zleca realizację zadań związanych z utrzymaniem zimowym zewnętrznym firmom, które wybierane są w wyniku przetargów. W tym sezonie 5 firm, zajmie się utrzymaniem zimowym dróg o łącznej długości 460 km. Również 5 firm będzie odpowiedzialnych za utrzymanie gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania o łącznej powierzchni ok. 730 tys. m2 (w tym drogi rowerowe, kontrapasy, o długości ok. 69 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 63 tys. m2).

– Zgodnie z warunkami przetargu wszystkie firmy gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne. Krótko mówiąc, w gotowości zimowej mamy flotę ok. 100 pojazdów, m.in. pługo-piaskarki, pługi klinowe, ciągniki, samochody ciężarowe czy pojazdy z zamontowanymi pługami i posypywarkami – wylicza Wojciech Folejewski, dyrektor gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Pojazdy pracujące na drogach są wyposażone w urządzenia GPS i kamery video do monitorowania ich pracy i jakości usług. Dzięki temu dyspozytorzy i nadzór mają możliwość sprawdzenia m.in. lokalizacji pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracji informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na 5 kategorii utrzymania w zależności od natężenia ruchu i ich znaczenia w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska i o dużym znaczeniu komunikacyjnym, przy których zlokalizowane są ważne obiekty użyteczności publicznej. Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania.

ZDiZ jednocześnie przypomina, że właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za stan zimowego utrzymania dróg i chodników w granicach terenów ich nieruchomości. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, czy administracji budynków. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność.

Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Gdyński ZDiZ oraz Straż Miejska będą przyjmować telefoniczne zgłoszenia mieszkańców, którzy mogą informować o nieprawidłowościach w prowadzeniu akcji zimowej, zagrożeniach występujących na drogach lub utrudnieniach w komunikacji. Zgłoszenia należy kierować pod numery:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyniod poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (tel. 58 761 20 80)
Straż Miejska (tel. 986 – całodobowy, bezpłatny).

Na utrzymanie dróg, w tym jezdni, pieszych ciągów komunikacyjnych, dróg rowerowych, Strefy Płatnego Parkowania w sezonie zimowym 2019/2020 Gdynia zaplanowała środki w wysokości ponad 15 000 000 zł.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: