Remont schodów na Pogórzu

15 maja rozpocznie się remont schodów na Pogórzu

W poniedziałek 15 maja rozpocznie się remont schodów łączących ul. Żeliwną i ul. Sikorskiego w dzielnicy Pogórze. To pierwszy etap zmian, które zajdą w dzielnicy.

– Remont schodów realizujemy w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Pogórze, ze środków RD przyznanych przez gminę w tej kadencji. W ramach zadania w kolejnym etapie wymieniona zostanie również nawierzchnia ul. Żeliwnej na najbardziej zniszczonym fragmencie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Remont schodów rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, prace potrwają około 3 tygodni. Na czas robót schody będą wyłączone z użytkowania, dlatego prace zostaną wykonane możliwie najszybciej, aby zminimalizować utrudnienia. Modernizacja schodów zakłada: poszerzenie, remont nawierzchni oraz montaż poręczy.

– Zarówno remont schodów, jak i naprawa nawierzchni ul. Żeliwnej to inwestycje które poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców tej części Gdyni – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Remont nawierzchni obejmie odcinek ul. Żeliwnej od numeru 31 do schodów, nawierzchnia zostanie wymieniona na całej szerokości odcinka ulicy, na długości około 100 metrów. Te prace rozpoczniemy po zakończeniu pierwszego etapu – czyli po remoncie schodów. Na czas robót drogowych, wspominany odcinek ul. Żeliwnej zostanie zamknięty.

– Remont schodów oraz remont nawierzchni ul. Żeliwnej to zadanie, które znalazło się na liście priorytetów zadań inwestycyjno-remontowych. Wspólnie z mieszkańcami czekamy na realizację tej ważnej dla dzielnicy Pogórze inwestycji – mówi Bożena Mróz, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Pogórze.

Środki, jakie przeznaczyła na to zadanie Rada Dzielnicy to 480 tys. złotych. Cała inwestycja zakończy się w sierpniu.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: