Rozwój Gdyni: podsumowania i plany

Podsumowanie 2023 roku, plany na rok bieżący oraz dane statystyczne dotyczące Gdyni zostały przedstawione w środę podczas konferencji prasowej. Podsumowane zostały również roboty drogowe, które obecnie prowadzone są na terenie całego miasta.

 • W środę na konferencji prasowej Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Michał Felon dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni zaprezentowali biuletyn, który zawiera podsumowanie minionego roku, plany na rok bieżący oraz dane statystyczne dotyczące Gdyni,
 • Biuletyn zawiera również zrealizowane oraz planowane działania poszczególnych referatów Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
 • Podczas konferencji prasowej podsumowane zostały również naprawy nawierzchni realizowane od kilku tygodni na terenie całej Gdyni.

Biuletyn „Rozwój Gdyni” to zbiór informacji, z którego dowiemy się między innymi, jakie największe inwestycje zrealizowano w naszym mieście w 2023 r, jaki był ich koszt, zakres oraz jakie prace są jeszcze w trakcie. Szczegółowo opisane są takie inwestycje, jak: budowa trzeciego etapu parku centralnego, węzeł Karwiny, rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej, przebudowa ulic Starowiejskiej i Abrahama, nowe w obiekty sportowe czy trwające inwestycje takie jak: budowa wiaduktu w ciągu ul. Puckiej.

Szczegółowo omówione zostały również zadania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. W biuletynie przeczytamy o zrealizowanych pracach na drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich czy schodach. Zaprezentowane zostały dokładne dane dotyczące zrealizowanych prac, ich kosztu (między innymi roczny koszt utrzymania Estakady Kwiatkowskiego). Dowiemy się, jakie ilości masy bitumicznej zużyto, ile kilometrów chodników ułożono oraz poznamy plany na najbliższe miesiące.

Kolejne rozdziały poświęcone są trasom i infrastrukturze rowerowej, inwestycjom w zieleń, placom zabaw, miejscom rekreacji czy ewidencji dróg. Posumowane zostały również prace dotyczące oznakowania, sygnalizacji świetlnej, działania dotyczące zajęć pasa drogowego czy nadzór inwestorski prowadzony przez ZDiZ.

Podsumowane zostało również oczyszczanie miasta – czyli Akcja Zima oraz działania związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

– To kompleksowy zbiór informacji na temat tego, jak wyglądał rozwój Gdyni w minionym roku. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi informacjami – poza opisem największych inwestycji oraz poszczególnych zadań realizowanych przez ZDiZ, w publikacji znajdziemy wiele ciekawostek dotyczących dróg, zieleni czy statystyk dotyczących naszego miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Biuletyn jest dostępny pod tym linkiem – Rozwój Gdyni

Pozimowe naprawy dróg

Podczas konferencji prasowej podsumowane zostały również naprawy nawierzchni realizowane od kilku tygodni na terenie całej Gdyni.

– W tym roku na bieżące utrzymanie dróg i obiektów w tym roku Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przeznaczy kwotę 22 mln 300 tys. zł. Do tej pory docelowe naprawy nawierzchni pochłonęły około 5,5  mln złotych. Na samo zabezpieczenie ubytków po zimie ZDiZ wydał około 700 tys. zł. Zgodnie z zapowiedzią trwają obecnie intensywne naprawy nawierzchni na terenie całej Gdyni – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Do docelowych napraw nawierzchni zużyto 2400 ton masy bitumicznej (nakładki oraz tzw. łaty).

W ostatnich tygodniach docelowe naprawy nawierzchni wykonano:

 • na placu Konstytucji (II etapy),
 • na al. Zwycięstwa, na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Szyprów (II etapy),
 • ul. J. Wiśniewskiego, na odcinku od dawnej poczty przy dworcu do Estakady Kwiatkowskiego (w obu kierunkach).
 • ul. Komandorska, na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Dembińskiego,
 • ul. Marszewska, d skrzyżowania w kier. Łężyc, w stronę Koleczkowa,
 • ul. Wielkopolska (kilka lokalizacji),
 • Droga Gdyńska, na fragmencie od ul. Wielkopolskiej do ul. Kieleckiej (w obu kierunkach),
 • ul. Wójta Radtkego, na fragmencie od 3 Maja w kierunku Placu Kaszubskiego,
 • wykonano również poszerzenie przelotki między ul. Sopocką a ul. Strzelców,
 • ul. Chylońska, na odcinku ul. Chylońskiej od sklepu Lidl do skrzyżowania z ul. Kartuską (prace potrwają do końca tego tygodnia),
 • ul. Rdestowa na fragmencie od ul. Leśna Polana do ul. Kolonia (prace potrwają do końca tego tygodnia),
 • ul. Szafranowa (zjazdy ze skrzyżowania z ul. Rdestową) (prace potrwają do końca tego tygodnia)
 • rozpoczęto prace na ul. Necla, na odcinku od ul. Legionów do budynku nr 16-18
 • rozpoczęto prace na ul. Płk. Dąbka, na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do Pogórza (do skrzyżowania z ul. X. Czernickiego).

Lokalizacje planowanych remontów nawierzchni:

 • skrzyżowanie ul. 10 Lutego – ul. Władysława IV,
 • skrzyżowanie ul. Brzechwy – ul. Makuszyńskiego,
 • ul. Hutnicza przy Radmorze, kier. Centrum oraz na odcinku od ul. Północnej w kier. Rumi,
 • ul. Morska – Uniwersytet  Morski w kierunku w  kier. ul. Warszawskiej,
 • ul. Kartuska kontynuacja zadania – odcinek pomiędzy ul. Raduńską a ul. Swarzewską oraz tzw, łaty na pozostałym odcinku,
 • ul. Witomińska odcinek przy Pewiku i w rejonie Cmentarza,
 • ul. Kopernika,
 • ul. Maciejewicza – dojazd do pętli,
 • skrzyżowanie Kolendrowa – Kameliowa – Gorczycowa.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: