miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 416tel. 58 761 20 33 w godzinach:  7:00-15:00

Awarie oświetlenia całodobowo:
Pogotowie Oświetleniowe tel. 801 800 103 (Energa Oświetlenie Sp. z o.o.)

e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

wymagane dokumenty – opis sytuacji lub szkic sytuacyjny
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty brak
czas załatwienia sprawy – do 30 dni (zgodnie z KPA)
inne informacje Nadzór nad eksploatacją oświetlenia ulicznego. Przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia dotyczące napraw i remontów istniejącego oświetlenia.
tryb odwoławczy brak
podstawa prawna Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2007r. Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz.625 (tekst jednolity)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>