Rozpoczynają się wiosenne porządki w Gdyni

Zamiatanie, mycie, malowanie i grabienie. Rozpoczynają się wiosenne porządki w Gdyni. Prace obejmą ulice, chodniki, drogi rowerowe, oznakowanie czy zieleń i małą architekturę.

 • Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne pierwsze prace porządkowe w Gdyni już się rozpoczęły,
 • Na jezdniach, chodnikach i drogach rowerowych rozpoczęło się zamiatanie,
 • Prace porządkowe zostaną przeprowadzone również na terenach zielonych,
 • Odtworzone zostanie również między innymi oznakowanie poziome.

– Pierwsze prace porządkowe w Gdyni już się rozpoczęły. W tym miesiącu rozpoczęliśmy zamiatanie ulic, ciągów pieszych i rowerowych. Dział LIZUD do tej pory wywiózł z ulic, ciągów pieszych i chodników około 150 ton nieczystości. Sprzątanie w pełnym zakresie rozpocznie się 2 kwietnia – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Pozimowe sprzątanie najpierw realizowane będzie na głównych ciągach komunikacyjnych, następnie na drogach o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Akcja sprzątania obejmuje też ciągi piesze, rowerowe i miejsca w Strefie Płatnego Parkowania.

W jaki sposób oczyszczamy?

 • zamiatanie mechanicznie na mokro (szczotki są zraszane wodą w celu ograniczenia pylenia),
 • oczyszczanie ręczne (tam, gdzie nie ma możliwości wjazdu, wąskie chodniki, schody),

Sprzęt

Sprzęt LIZUD i firm zewnętrznych służący do pozimowego zamiatania to w sumie 15 pojazdów:

 • samojezdne zamiatarki jezdniowe,
 • zamiatarki ciągnione,
 • zamiatarki chodnikowe.
 • w ramach działań, na terenie Gdyni pracują również ekipy wykonujące czyszczenie ręczne.


Porządki na terenach zielonych

Zieleń w utrzymaniu ZDiZ ma powierzchnię 166,01 ha. Pierwsze prace porządkowe – takie jak np. grabienie – już się rozpoczęły.

Od kwietnia w pełnym zakresie planowane jest:

 • grabienie,
 • spulchnianie gleby,
 • przycinanie bylin, traw, krzewów
 • nawożenie,
 • przycinanie,
 • prace porządkowe.

Bieżąca pielęgnacja drzew prowadzona jest przez cały rok. Prace zakładają: przycinanie, usuwanie posuszu, wyrównywanie skrajni, odsłanianie znaków i sygnalizatorów.

Place zabaw, siłownie pod chmurką, elementy małej architektury:

Place zabaw i siłownie pod chmurką na terenie Gdyni będące w utrzymaniu ZDiZ są sprzątane na bieżąco oraz w zależności od potrzeb. To, czy sprzęty na gdyńskich placach zabaw są bezpieczne – kontrolowane jest przez cały rok. W kwietniu i lipcu natomiast odbędzie się coroczne uzupełnianie piasku w piaskownicach. Wiosną planowana jest również wymiana desek, malowanie ławek, przysiadków czy leżaków. W czerwcu realizować będziemy malowanie sprzętów zabawowych i siłowych.

Przypomnijmy, że ZDiZ ma pod swoją opieką ma około 160 placów zabaw, siłowni pod chmurką czy miejsc piknikowych.

Odtwarzanie oznakowania

Prace porządkowe polegające na czyszczeniu oznakowania pionowego są prowadzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przez cały rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, w maju przystąpimy do odtwarzania oznakowania poziomego dróg po zimie. Prace będą wykonywane sukcesywnie, zależnie od warunków pogodowych.

W ramach prac, odnowione zostanie całe oznakowanie poziome na terenie Gdyni. Najpierw prace obejmą drogi o większym znaczeniu komunikacyjnym, później odmalowywane będzie oznakowanie na drogach o mniejszym natężeniu ruchu.

Urządzenia sygnalizacji świetlnej

Czyszczenie urządzeń sygnalizacji świetlej oraz elementów systemu zarządzania ruchem odbywa się w ramach bieżących prac. Czyszczeniu podlegają sygnalizatory świetlne, znaki zmiennej treści czy elektroniczne tablice przystankowe. Zmywamy z nich kurz, piasek i inne zanieczyszczenia tak, aby wszystko było dobrze widoczne.

Kontynuujemy naprawy nawierzchni

W tym roku na docelowe naprawy nawierzchni zużyliśmy 2700 ton masy asfaltowej.

Obecnie wciąż trwają docelowe naprawy nawierzchni po zimie. Aktualnie roboty drogowe są prowadzone między innymi:

 • na ul. Necla
 • na ul. Wielkopolskiej,

W planie na najbliższe dni:

 • miejscowe naprawy nawierzchni na al. Zwycięstwa – od granicy z Sopotem w kier. ul. Orłowskiej. Rozpoczęcie prac 02.04, planowane zakończenie 05.04,
 • wymiana nawierzchni na ul. Rdestowej na odcinku od ul. Lukrecjowej do ul. Paprykowej. Prace rozpoczną się 02.04 i potrwają około tygodnia. Nawierzchnia zostanie wymieniona na całej szerokości jezdni, w obu kierunkach,
 • miejscowe naprawy nawierzchni na ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Raduńskiej do ul. Morskiej i od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej, realizacja w kwietniu.

Zachęcamy do kontaktu:

Dodatkowe potrzeby sprzątania czy ubytki zagrażające bezpieczeństwu można zgłaszać przez:

 • formularz kontaktowy na www.zdiz.gdynia.pl/kontakt
 • e-mailowo: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 • telefonicznie: 58 761 20 00, 58 761 20 01 (sekretariat), 725 269 686 (dział LIZUD).

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: