Wody opadowe

Obowiązujące Prawo Budowlane (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) nakłada

Więcej »

ul. Abrahama

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.11.2018 – 14.06.2019r. w ulicy Abrahama na odcinku od ul. 10-go Lutego do ul. S. Batorego będą prowadzone prace związane z budową strefy przyjaznej

Więcej »

ul. Wiczlińska

Informujemy, że w dniach 07-28.12.2018 będzie prowadzony remont nawierzchni jezdni w ul. Wiczlińskiej  (odcinek leśny, 200m przed wjazdem na Wiczlino jadąc od Dąbrowy). Na wysokości

Więcej »

ul. Morska

Uprzejmie informujemy, że  w ul. Morskiej w związku z budową Bus Pasów będą prowadzone prace polegające na wymianie podbudowy wraz z nawierzchnią:  – wysokość skrzyżowania

Więcej »

Przebudowa ul. płk. Dąbka

Dnia 01.10.2018 rozpocznie się pierwszy etap przebudowy ul. płk. Dąbka w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego. Przez pierwszy tydzień prace będą prowadzone poza jezdnią. Od

Więcej »

Najnowsze: