OGRÓDKI GASTRONOMICZNE

Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta w zakresie zieleni:
Poszczególne elementy wyposażenia ogródka oraz ich mocowania nie mogą wpływać na pogorszenie warunków powietrzno-wodnych i świetlnych drzew, a także nie mogą powodować ich uszkodzeń. Z kolei dekoracje roślinne przy ulicach bezpośrednio wpływają na wizerunek Miasta.

Zatem bezwzględnie należy:

 • posadowić tymczasowy ogródek min. 1 m od obrysu korony drzewa lub 0,5 m krawędzi misy jeżeli korona jest od niej węższa, inne odległości można dopuścić po uzgodnieniu z Biurem Ogrodnika Miasta
 • zostawić całkowicie wolną powierzchnię wokół pnia (musi być swobodny dostęp powietrza i wody do korzeni, a gleba nie może być zagęszczana mechanicznie – ubijana, zastawiana ciężkimi przedmiotami, zadeptywana),
 • uzgodnić dobór roślin zastosowanych w aranżacjach roślinnych w Biurze Ogrodnika Miasta:

nie wykorzystywać: żywotnika (Thuja sp), cyprysika (Chamaecyparis sp.), jałowca (Juniperus sp.),

wykorzystać rośliny wpisujące się w naturalistyczną stylistykę oraz lokalną specyfikę Gdyni – m.in. sosnę karłowa (Pinus pumila), trawy ozdobne, krzewy liściaste o naturalnym pokroju, rośliny kwitnące,

 • w Śródmieściu dostosować wykorzystywane rośliny do zaplanowanych przez Biuro Ogrodnika Miasta nasadzeń miejskich – informacja w Biurze Ogrodnika Miasta lub na stronie,
 • utrzymywać nasadzenia roślinne w dobrej kondycji,
 • wymienić niezwłocznie rośliny uszkodzone, chore lub zamierające – rośliny nie mogą negatywnie wpływać na estetykę ulicy,
 • zastosować donice wpisujące się kształtem i materiałem do charakteru ulicy:

– preferowane materiały: tworzywo sztuczne, beton architektoniczny,

– kolor: szary.

UWAGA: Ostateczny kształt, kolor oraz materiał, z którego ma być wykonana donica należy uzgodnić z Biurem Plastyka Miasta.

USTAWIANIE STOISK SEZONOWYCH

Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta w zakresie zieleni:
Stoiska sezonowe lokalizowane przy ulicach bezpośrednio wpływają na wizerunek Miasta.

Zatem bezwzględnie należy:

 • lokalizować stoiska poza terenami zieleni,
 • stawiać stoiska na nawierzchniach utwardzonych,
 • zadbać, aby stoiska i ich elementy nie wpływały na pogorszenie stanu sąsiadujących terenów zieleni.

USTAWIANIE NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH

Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta w zakresie zieleni:
Lokalizacja reklamy nie może powodować ryzyka przycinania koron drzew, ucinania ich przewodników bądź wycinki drzew i krzewów w celu odsłonięcia widoku na reklamę.

Zatem bezwzględnie należy:

 • nie lokalizować reklam w pobliżu zieleni wysokiej (drzew),
 • zachować minimalną odległość – 5 m od rzutu korony drzewa,
 • uzgodnić każdą lokalizację nośnika reklamowego z Biurem Ogrodnika Miasta,
 • zadbać o estetykę podstawy nośnika reklamowego.
Close Menu