Opłata dodatkowa

Usprawniamy działanie Strefy Płatnego Parkowania

 

Sprawdź, czy otrzymasz upomnienie oraz ureguluj opłatę dodatkową!

 

Nie jesteś pewien czy prawidłowo opłaciłeś parkowanie w SPP?

Jeśli nie jesteś pewien/pewna czy prawidłowo opłaciłeś/opłaciłaś postój w Strefie Płatnego Parkowania, podając numer rejestracyjny pojazdu możesz to sprawdzić online LINK.

W tym celu możesz również do nas zadzwonić lub odwiedzić Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania.

Masz upomnienie o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej, co dalej?

Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś upomnienie informujące o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej*, możesz opłacić należność online LINK. Konieczne będzie wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru upomnienia (numer jest umieszczony na pierwszej stronie wysłanego listownie upomnienia, w okienku na stronie należy wpisać ostatnie cyfry, łamane na rok. Przykład: upomnienie o numerze EFN.0000-N.1111.2022, powinniśmy wpisać do wyszukiwarki 1111/2022).

Wpisując numer zawiadomienia sprawdzisz również wszystkie informacje, w tym zdjęcia ze zdarzenia (kontroli), datę, godzinę i lokalizację LINK.

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować telefonicznie lub osobiście – zapraszamy!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście od ul. Ziołowskiego)
81 – 341 Gdynia
tel. 58 764 40 00 (sekretariat)
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl
tel. 58 764 40 21, 58 764 40 22

* Jeśli uregulujemy opłatę dodatkową, zanim otrzymamy upomnienie, koszt ten wyniesie 150 zł (koszt opłaty dodatkowej za brak opłaconego postoju), natomiast jeśli będziemy chcieli uregulować należność po otrzymaniu upomnienia, doliczona zostanie kwota 16 zł (koszt upomnienia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021.67).