Opłata dodatkowa

Nie jesteś pewien czy prawidłowo opłaciłeś parkowanie w SPP?

Jeśli nie jesteś pewien/pewna czy prawidłowo opłaciłeś/opłaciłaś postój w Strefie Płatnego Parkowania, możesz to sprawdzić online na stronie zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl w zakładce OPŁATA DODATKOWA . Podając numer rejestracyjny pojazdu sprawdzisz, czy została wystawiona opłata dodatkowa* (dotyczy opłat dodatkowych, które powstały po 30.06.2021 r.).

Proces zarejestrowania opłaty dodatkowej może potrwać do 72 godzin. W przypadku weekendów lub świąt, czas oczekiwania może się wydłużyć.

Opłata dodatkowa nie będzie widoczna w tej zakładce jeśli zostało już wystawione upomnienie.

Masz upomnienie o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej, co dalej?

Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś listowne upomnienie informujące o konieczności uregulowania opłaty dodatkowej,  szczegóły dotyczące kontroli (zdjęcia ze zdarzenia, lokalizacja, data oraz godzina) sprawdzisz na stronie zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl w zakładce SZCZEGÓŁY KONTROLI. Wystarczy podać numer opłaty dodatkowej (znajduje się na upomnieniu, to ciąg cyfr umieszczony w tabeli, przy takich danych jak: data, godzina oraz lokalizacja kontroli)  oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Upomnienie możesz opłacić online na stronie zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl w zakładce UPOMNIENIE. Konieczne będzie wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz skróconego numeru upomnienia (numer jest umieszczony na pierwszej stronie wysłanego listownie upomnienia, w okienku na stronie należy wpisać ostatnie cyfry, łamane na rok. Przykład: upomnienie o numerze EFN.0000-N.1111.2022, powinniśmy wpisać do wyszukiwarki 1111/2022).

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować telefonicznie lub osobiście – zapraszamy!

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście od ul. Ziołowskiego)
81 – 341 Gdynia
tel. 58 764 40 00 (sekretariat)
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl
tel. 723 038 654, 58 764 40 21, 58 764 40 22

* Jeśli uregulujemy opłatę dodatkową, zanim otrzymamy upomnienie, koszt ten wyniesie 150 zł (koszt opłaty dodatkowej za brak opłaconego postoju), natomiast jeśli będziemy chcieli uregulować należność po otrzymaniu upomnienia, doliczona zostanie kwota 16 zł (koszt upomnienia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021 poz. 67).

Numer upomnienia oraz numer opłaty dodatkowej/opłat dodatkowych znajdują się na listownym upomnieniu